Produkter och Tjänster

W-Cutter ogrästrimmern är utvecklad för att skära av blomstjälkarna på orgäs ovanför den växande grödan. Med att skära av blomstjälkarna på problemogräsen (t.ex. tistlar, skräppor, gråbon) före och under skörden kan man betydligt minska ogräsens fröbildning.

Skärningen av stjälkar kompletterar andra mekaniska ogräsbekämpnings metoder och fungerar även då kemiska bekämpningen inte är möjlig i slutet av växtperioden.
W-cutter lämpar sig även till att krossa potatisblast och putsa dikesrenar samt grönytor.

W-Cutter 1200

 • Fastsättning på lantbrukstraktorns frontlastare
 • Arbetsbredd 12,0m, transportbredd 3,0m
 • Trimmerkedjorna är direkt fästa i elmotorer (19 st)
 • Drivkraft från traktorgenerator; min 45kVa
 • De vikbara sidobommarna lyfts separat rakt upp; möjlighet att använda enskilt.
 • Trimmerbommarna har stabilisator- och lutningsfunktion
 • Stödfötter/ -hjul för sidobommarna (tillval)

W-cutter 750/950

 • Fastsättning i lantbrukstraktorns frontlastare eller frontlyft
 • Arbetsbredd 7,5m/9,5m, transportbredd 2,6m
 • Trimmerenheternas antal 13st/17st
 • Traktorgenerator 35kVa/45kVa
 • Trimmerbommarnas funktion som ovan

Entreprenadtjänster

Satakunda/närområde

 • Själktrimmning med W-cutter 1200 ogrästrimmer
 • Krossning av trädor med Strom MZ 4500 rotorklippare
 • Lättbearbetning med Rolmako 4,5m tallriksharv
 • Andra mindre traktor- och grävarbeten

Ring eller skriv meddelande och fråga mera