Företaget

W-Cult Oy företaget grundades i mars 2015, med verksamhet inom jord- och skogsbruksmaskins tillverkning. Företaget utvecklar och säljer tjänster samt redskap för mekanisk ogräsbekämpning.
W-Cults hemkommun är Luvia. Med att ha verksamheten i samband med gården kan man testa arbetsmetoderna man marknadsför i olika förhållanden.